банкрутство підприємства

банкрутство підприємства

Банкрутство підприємства

Шукайте інформацію за фразою "банкрутство підприємства"?

Статті по фразі банкрутство підприємства

Які статті можна знайти на Google по фразі банкрутство підприємства:

Стаття #1

Оглавление
Банкрутство
Історично-правова еволюція вчень про банкрутство
Види та причини банкрутства
Суб’єкти та учасники в справі про банкрутство
Порушення провадження в справі про банкрутство
Склад та розмір вимог кредиторів в справі про банкрутство
Процедура розпорядження майном
Процедура санації
Укладання мирової угоди
Ліквідаційна процедура
Проблеми практичного здійснення банкрутства
Недоліки законодавства про банкрутство
Висновок
Література

1.2. Види та причини банкрутства

 1. Відсутність збуту через низький рівень організації маркетингової діяльності по вивченню ринків збуту продукції, формуванню портфеля замовлень, підвищенню якості і конкурентноздатності продукції, виробленню цінової політики.
 2. Залучення позикових коштів в оборот підприємства на невигідних умовах, що веде до збільшення фінансових витрат, зниженню рентабельності господарської діяльності і спроможності до самофінансування.
 3. Швидке і неконтрольоване розширення господарської діяльності, у результаті чого запаси, витрати і дебіторська заборгованість зростають швидше обсягу продажу. Звідси з'являється потреба в залученні короткострокових позикових коштів, що можуть перевищити чисті поточні активи (власний оборотний капітал). У результаті підприємство підпадає під контроль банків і інших кредиторів і може піддатися погрозі банкрутства.
 1. Політичні: політична нестабільність суспільства, зовнішньоекономічна політика держави, розриви економічних зв'язків, втрата ринків збуту, зміна умов експорту й імпорту, недосконалість законодавства у сфері господарського права, антимонопольної політики, підприємницької діяльності й інших проявів регулюючої функції держави.
 2. Посилення міжнародної конкуренції в зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу.
 3. Демографічні: чисельність, склад народонаселення, рівень добробуту народу, культурний рівень суспільства, що визначають розмір і структуру потреб і платоспроможний попит населення на ті чи інші види товарів і послуг.
Source: http://yurotdel.com/ucheba/bankrutstvo_3.htmlСтаття #2

 1. Головна>
 2. Корисна інформація>
 3. З питань корпоративного права>
 4. Банкрутство підприємства>

Банкрутство підприємства

Ліквідація підприємств може проходити за допомогою процедури банкрутства.

Банкрутство підприємства – визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Ліквідація підприємства через процедуру банкрутства передбачена Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон).

Ініціювати банкрутство юридичної особи може як кредитор так і боржник. Для цього має бути подана заява до господарського суду за місцем знаходження боржника. При поданні заяви кредитором боржника необхідна наявність ряду обставин, зокрема:

 • боржник має грошове зобов’язання перед кредитором;
 • сума грошового зобов’язання становить не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;
 • грошове зобов’язання має бути безспірним у розумінні положень Закону.

Згідно Закону, безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Законом передбачено можливість подання заяви про банкрутство також і самим боржником. Вимоги до заяви про від боржника дещо відрізняються від заяви від кредитора. До заяви боржника додаються також:

 • установчі документи боржника - юридичної особи;
 • бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату;
 • перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником, із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора – його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов’язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов’язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;
 • перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальна балансова вартість майна;
 • перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, їх ім’я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов’язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором;
 • довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об’єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу;
 • перелік осіб, що мають невиконані зобов’язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов’язань, терміну виконання та підстав виникнення;
 • відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити;
 • відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити;
 • протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення первинної профспілкової організації боржника (за наявності кількох первинних організацій - їхнє спільне рішення), на яких обраний представник працівників боржника для участі у справі про банкрутство, якщо такі збори (конференція) відбулися до подачі заяви боржника до господарського суду;
 • копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, а в разі закінчення терміну дії такого дозволу - довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації (технічної документації, виробів, їхніх дослідних зразків тощо);
 • рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство; - інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника.

Також Законом передбачено випадки обов’язкового звернення боржника до суду із заявою.

Процедура банкрутства підприємства – це складний та тривалий процес, але приносить певні позитивні переваги як для кредитора так і для боржника. Так, зокрема при банкрутстві підприємства боржник має такі вигоди:

 • Боржник самостійно може ініціювати процес банкрутства підприємства.  
 • На законних підставах відстрочити виконання зобов'язань перед всіма кредиторами на період роботи ліквідаційної комісії.
 • Нарахування неустойки (штрафу, пені), відсотків та інших матеріальних санкцій по усіх видах заборгованості підприємства банкрота зупиняється.
 • Знімається арешт, накладений на майно боржника.
 • Накладення нових арештів або інших обмежень відносно розпорядження майна підприємства банкрота не допускається.
 • Укладення договорів про відчуження майна боржника і виконання ним зобов'язань здійснюється в особливому порядку, передбаченому законодавством.
 • Термін здійснення грошових зобов'язань банкрота і зобов'язання відносно сплати податків і зборів вважається таким, що наступив.

Кредитор у рамках процедури банкрутства підприємства боржника має такі переваги:  

 • Дуже часто процедура банкрутства - це єдина можливість стягнення боргу з неплатоспроможного підприємства.
 • При неможливості повернення заборгованості боржником кредитор має можливість законно списати його як безнадійну заборгованість.

Таким чином, процедура банкрутства підприємства, яка проведена грамотно та виважено, принесе вигоди як кредитору так і боржнику, та знівелює всі ризики і негативні наслідки банкрутства для заінтересованих осіб.

З ліквідацією підприємства пов'язано багато нюансів, тому рекомендуємо Вам звернутися до фахівців у цій галузі юриспруденції.

Source: http://goro.ua/ua/poleznaya-informatsiya/po-voprosam-korporativnogo-prava/bankrotstvo-predpriyatiyaВідео по фразі банкрутство підприємства

Що Ви можете знайти на YouTube:

О. Яремків Р. Білоцерківська про вплив інфляції на банкрутство підприємств
http://imlux.com.ua

Categories

Fiat: відгуки, ціни
Fiat: отзывы, цены
Generika apotheke
Interior Design: Conseils, prix
Internet Investiranje
Inwestycja w Internecie
Kako povećati konverziju stranice
Kako povečati pretvorbo spletne strani
Moderan zavjese
Modne zasłony
Rideaux: service, conseil
Wszystko o butach
Інвестування в інтернеті
Все о кроссовках
Все про кросівки
Готовые шторы: цена, отзывы
Готові штори: ціна, відгуки
Дах і будинок: поради, послуги
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн интерьера: цена, отзывы
Дизайн интерьеров: советы, цена
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Дизайн інтер'єрів
Дизайн інтер'єрів: поради, ціна
Димпломы, переводы документов: услуги, цены
Диплом, переклади документів: послуги, ціни
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Дубленки
Дублянки
Инвестирование в интернете
Как повысить конверсию сайта
Канцтовари: бренд, ціна
Канцтовары: бренд, цена
Кожанные куртки
Крыша и дом: советы, услуги
Магазин трикотажа: выбор, цены
Магазин трикотажу: вибір, ціни
Модные шторы
Модні штори
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Проектирование вентиляции: услуги, цены
Проектування вентиляції: послуги, ціни
Регистрация общественной организации
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Реєстрація приватного підприємства
Спортивная обувь: отзывы, цена
Спортивне взуття: відгуки, ціна
Шкіряні куртки
Як підвищити конверсію сайту
インテリアデザイン
ダポキセチン
治療薬 通販
薬 比較