Як монети гроші рятують. Колекційна монета №1.

Як монети гроші рятують. Колекційна монета №1.

Інвестиції в дорогоцінні метали

Київський національно економічний університет ім. Вадима Гетьмана  Альтернативні інвестиції комерційних банків

Важливою характерною рисою розвитку інвестиційних операцій комерційними банками є постійна диверсифікація капіталів у різні об’єкти інвестування, що зумовлено впливом багатьох мотиваційних чинників, які по-різному проявляються в часі і просторі. В зв’язку з цим виникає потреба пошуку альтернативних варіантів вкладання капіталу. Необхідність здійснення альтернативного інвестування комерційними банками також пов'язана з розширенням дохідної та клієнтської бази банку і створенням структури їхнього комплексного обслуговування, зміцненням конкурентної позиції банку на ринках та зниженням загального ризику банківської діяльності [3].

В Україні останнім часом з'явилась низка публікацій з дослідження окремих аспектів здійснення альтернативного інвестування. Проте здебільшого вони розрізнено характеризують інвестиційні операції з нерухомістю, вкладання коштів у колекції, дорогоцінні метали, коштовності та інші види вкладання коштів у нетрадиційні активи.

Розглядаючи зміст банківських інвестицій, професор О.В.Васюренко виділяє їх у три групи:

1)  інвестиції у сферу економічних проектів (промисловість, транспорт, будівництво, сільське господарство тощо);

2)  інвестиції у цінні папери;

3)  інвестиції у передові технології та у виробничу й нематері­альну сферу (мистецтво, навчання та ін.) [1, с. 197].

Зазвичай, об’єктом банківських інвестицій є вкладення в акції, облігації та інші високоприбуткові цінні папери. Проте до банківського інвестування слід віднести також довгострокові кредити та деякі альтернативні вкладення капіталу, а не обмежуватися лише цінними паперами. До банківських  інвестицій варто віднести усі види майнових і інтелектуальних цінностей, вкладених в об'єкти підприємницького, комерційного й іншого видів діяльності, у результаті яких утвориться прибуток (доход).

Такими майновими цінностями можуть  виступати:

1. Рухоме і нерухоме майно (автомобілі, будинки, спорудження, устаткування та інші матеріальні цінності). Відомим фактом є те, що майно, або «нерухомість», завжди було гарним вкладенням коштів. У країнах зі стабільною економікою володіння нерухомістю є надійним фінансовим захистом [2, с.311]. На провідних ринках світу нерухомість як об’єкт інвестицій пропонує не тільки привабливі дохідності для відповідного рівня ризику, але й надає можливості для досягнення наддоходностей за рахунок використання особливих властивостей ринків нерухомості. Інвестиції у рухоме майно також можуть зіграти велику роль у диверсифікованості капіталу. Для нього, як і для нерухомості, характерна низька кореляція з іншими активами, такими як акції й облігації, і протилежна пропорційна залежність від інфляції.

2. Інвестиції в дорогоцінні метали та колекції. Поза залежністю від того, чи є політика інвестора консервативного або агресивної, дорогоцінні метали можуть зіграти важливу роль у диверсифікованості його портфеля. Оскільки основна частина засобів звичайно розміщається в традиційні фінансові активи - акції й облігації включення в портфель дорогоцінних металів доповнює його принципово відмінним активом. Як показує практика, дорогоцінні метали мають негативну кореляцію з активами інших класів, тобто їх ціна змінюється в напрямку, протилежному зміні цін акцій та державних облігацій. Колекції антикваріату, раритетних автомобілів, творів мистецтва та інші колекції  нарівні з нерухомістю або цінними паперами входять у категорію основних активів суспільства та підтверджують кредитоспроможність їх власника майже в такому ж ступені, як володіння цінними паперами.

3. Майнові права, обумовлені авторськими правами, ліцензіями, ноу-хау, досвідом і іншими інтелектуальними цінностями. Вкладання коштів у зазначений вид активів завжди вважалось ризикованим. Але якщо ці вкладення виявляться вдалими, то можуть принести його власникам неабиякий дохід.

4. Права користування землею, природними ресурсами, а також майновими правами. Даний вид інвестицій характерний тим, що його вартість може значно підвищитись за певних обставин (підвищення цін на окремі природні ресурси, збільшення вартості майна тощо).

Як інтелектуальні цінності, які можуть виступати у якості об’єктів інвестування, слід віднести [4] :

1.        Промислову власність (охоронювана патентами і свідченнями), включаючи: патенти на винаходи; свідчення на корисні моделі (тобто такі, котрі придатні до практичного використання у виробництві, але не ілюстративні) і готові промислові зразки; засоби індивідуалізації товарів і послуг, включаючи товарні знаки, торговельні марки, знаки обслуговування й ін.

2.        Об'єкти авторського права (охоронювані Законом про авторське право спеціальними державними органами): добутки науки, літератури і мистецтва.

3.      Результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які не знаходяться під охороною патентами: ноу-хау; технічна документація (проектна, конструкторська, технологічна); системи управління (якістю продукції, кадровим потенціалом); системи організації виробництва й ін.

Список літератури

1.       Васюренко О.В.Банківські операції: Навч. посіб. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2004. — 324 с.

2.       Гох Лео Як насправді працює фондовий ринок: Секретне керівництво для інвестора-«партизана»/ Пер. з англ.,- Дніпропетровськ: Баланс Бизнес Букс, 2006. - 368 с.

Source: http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Economics/22329.doc.htmДивитися відео про інвестиції в дорогоцінні метали

Як монети гроші рятують. Колекційна монета №1.

Інформація про інвестиції в дорогоцінні метали

Незважаючи на заборону купувати в банках золото на суму більше 3000 грн., дорогоцінні метали залишаються для наших громадян бажаними об’єктами для інвестування. Ми вирішили з’ясувати, як йдуть справи з продажем дорогоцінних металів в банках і чи варто купувати злитки на чорний день.

Не більше 5 грамів в руки

Після того як в банках почалися складнощі з покупкою валюти, наші громадяни переключилися на банківські метали. За оцінками банкірів, попит на золото виріс на 10-15%. Людей зрозуміти можна. Вони рятували свої заощадження від знецінення. Однак зараз здійснювати такі операції стало складніше.

На жаль, купити золото в банках на суму більше 3000 гривень стало неможливо. Фактично НБУ прирівняв дорогоцінні метали до валюти і обмежив суму їх добової продажу.

— Без обмежень продаються тільки золоті злитки вагою один, два, два з половиною і п’ять грамів, — розповіли нам в банку. — Все що більше — потрапляє під обмеження і з початку жовтня не продається. При цьому ми викуповуємо назад злитки будь-якого розміру. Така ж ситуація і з інвестиційними монетами.

Правда, втрати на маленьких злитках великі. Наприклад, якщо купувати п’яти грамів металу, то вам його продадуть по 576,80 грн. за грам. Злиток разом коштуватиме 2884 грн. А якщо ви його спробуєте продати, то вам перерахують його вже по 488,80 грн. за грам і дадуть за нього 2444 грн. Неважко порахувати, що на короткий термін така інвестиція принесе 440 грн. збитків.

Крім золота можна спробувати інвестувати в срібло. Благо через його невисоку вартість можна купити злиток вагою до 250 грамів. Але тут зазор між купівлею і продажем у банків ще вище. Купують один грам по 6,5 грн., а продають по 8,6 грн. Разом, купуючи злиток за 2150 грн., продасте ви його за 1650 грн., якщо не буде зміни вартості металу, втратите 500 грн.

В банках сподіваються, що НБУ найближчим часом скасує свої обмеження, тоді знову можна буде продавати і купувати злитки без обмежень.

— В НБУ обіцяють скасувати обмеження до нового року, — кажуть у банку. — Адже через них страждають не тільки клієнти, але і банки. Раніше багато відкривали так звані золоті депозити, тепер це зробити складніше.

Крім того, скаржаться банкіри, вкладник, як і у випадку з валютою, по закінченні терміну депозиту може отримати виплати тільки в рамках ліміту 15 тис. грн. на добу. При цьому вклади в металах не потрапляють під програму гарантування вкладів, і такі вкладники не можуть розраховувати на компенсацію в 200 тис. грн. з Фонду гарантування вкладів.

Читайте також: В що більш безпечно вкладати гроші під час війни

Чи багато можна заробити?

Якщо вам все-таки вдалося купити злиток золота, то не варто розраховувати на гарантований прибуток. Справа в тому, що останні роки дорогоцінні метали не приносять особливого доходу. Після рекордного зростання золота до позначки майже в 2000 доларів за тройську унцію (31,1 грама) вартість металу впала до сьогоднішніх 1200 доларів за унцію.

Виходить, що всі, хто купив його на піку цін півтора роки тому і тримає десь під подушкою, втратили на такий інвестиції третину своїх заощаджень. І це не перше падіння цін на золото. Наприклад, в 1980 році воно подорожчало майже до 900 доларів за унцію, а потім обвалилося до 300 доларів до середини 1982 року. Потім за рік подорожчало до 500 доларів і знову впало до 300 «зелених».

Потім воно кілька разів дорожчало і дешевшало, після чого в кінцевому підсумку до 2001 року впало нижче позначки в 300 доларів. Після цього почався дванадцятирічний період росту, в результаті якого воно і виросло в ціні більш ніж в 6 разів. Загалом, як бачите, на цьому дорогоцінному металі можна було як озолотитися, так і розоритися. Все залежало від того, коли ви зробили покупку.

Найближчим часом дорогоцінні метали можуть ще більше подешевшати. Більшість аналітиків прогнозує подальше зниження цін. Кожен з них бачить дно на різному рівні. Хтось каже про 1000 доларів за унцію, а деякі і зовсім говорять про падіння цін до рівня собівартості видобутку металу — 900 доларів за тройську унцію. На цьому рівні більшість радить знову починати купувати в очікуванні початку росту.

Зміцнення долара призвело до різкого падіння цін на сировинні активи, включаючи дорогоцінні метали.

— Зараз дорогоцінні метали ведуть себе радше як сировинні активи. Останні страждають також від уповільнення економіки ЄС і країн, що розвиваються, — вважає відомий фінансовий аналітик Ерік Найман. — Наступного року дорогоцінні метали будуть чуйно реагувати на динаміку долара, рухаючись слідом за ним більш волатильно і в протифазі — зміцнення долара буде вести до зниження цін на дорогоцінні метали. Зазначу різке падіння цін на платину — скоро вона може коштувати знову дешевше золота, що буває не часто. Я б радив купувати платину, якщо вона буде дешевше золота на $ 50-100 за тройську унцію.

Інші статті по темі:

Source: http://www.rivnist.in.ua/news/2014/10/23/7060Стаття про інвестиції в дорогоцінні метали

Останні політичні та економічні події в Україні мимоволі змушують частіше замислюватись про своє благополуччя та стабільність найближчого майбутнього. Багато кого турбує питання, як не втратити свій капітал у такий нелегкий час. Інші ж хочуть не тільки зберегти, а й примножити свої заощадження.

Будь-яка криза сама по собі може стати катастрофою для одних, і золотим часом для інших. Якщо підійти до цього питання зважено, добре проаналізувати ситуацію та можливості, які вона пропонує, то можна непогано примножити свій капітал. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, куди найкраще вкладати кошти у поточному і наступному році.

Тримаючи гроші просто у шухляді, ви не тільки не примножите їх, але й втратите, оскільки гроші мають тенденцію знецінюватися з часом. Ось тому і існують фінансові інструменти, які допоможуть капіталу зростати. Звісно, існує і межа між ризиком та прибутковістю від інвестицій. Тож, до вашої уваги пропонуємо найактуальніші шляхи інвестування в 2014-2015 роках.

Банківський депозит

Банки в умовах кризи починають активніше боротися за власних клієнтів та увагу потенційних. І високий відсоток на депозит – один з найпопулярніших прийомів «підкупу» клієнта. Однак тут потрібно бути обережним: надійний банк не стане сильно підіймати відсотки, тож і заробити на ньому теж буде складно. Але ви будете впевнені, що гроші зберігаються у надійному місці. Якщо ж банк пропонує ставку вищу за 20%, це може означати, що положення банку хитке. Вкладати гроші ризиковано: ви або зможете заробити кругленьку суму (якщо банк протримається хоча б рік) або ж втратите усе.

Інвестиції в дорогоцінні метали

Ринок дорогоцінних металів – один з найнадійніших для інвестування, адже динаміка цін на дорогоцінні метали відрізняється впевненим стабільним зростанням. Навіть після неминучих спадів, що характерні для будь-якої галузі, ціни завжди підіймаються, наздоганяючи втрачені позиції, та прямують вгору.

Найвигідніше – вкладати гроші у метали, купуючи їх як злитки чи монети або завести знеособлений металевий рахунок. Останній спосіб вигідніший тим, що є звільненим від сплати ПДВ, який діє в разі купівлі злитків та монет, це спеціальний рахунок, сума на якому автоматично конвертується у кількість обраного металу. Мінусом таких рахунків є те, що, як і будь-який інший рахунок, він може «прогоріти» разом з банком. То куди ж іще можна вкладати гроші в Україні?

Нерухомість

Інвестиції у нерухомість найближчі два роки не дадуть прибутку. Більш того, існує ймовірність, що ціни продовжуватимуть своє падіння. Якщо економіка країни увійде в стан рецесії, вартість житлових квадратних метрів почне падати більш активно. В сегменті нерухомості вкладати гроші варто винятково в комерційні забудови, особливо це стосується торгових площ: ТРК, супермаркети, гіпермаркети. Інший спосіб отримувати прибуток від інвестицій у 2014-2015 рр − це здача житла під оренду.

Трейдинг

Потенціал заробітку на фондовому ринку доволі великий, однак є неможливим без знань і участі інвестора у всіх процесах ринку. Ринок цінних паперів регулюється на державному рівні, тож отримати безпосередній доступ до нього не можна. Уся діяльність буде здійснюватися через обраного брокера, якому ви також будете доплачувати за посередницькі послуги та сприяння певним операціям. На відміну від фондового, валютний ринок Forex в нашій країні не регулюється. Відсутність законо�

Source: http://consulting-ua.com/tag/neruhomist/инвестиции в драгметаллы

Categories

Fiat: відгуки, ціни
Fiat: отзывы, цены
Generika apotheke
Interior Design: Conseils, prix
Internet Investiranje
Inwestycja w Internecie
Kako povećati konverziju stranice
Kako povečati pretvorbo spletne strani
Moderan zavjese
Modne zasłony
Rideaux: service, conseil
Wszystko o butach
Інвестування в інтернеті
Все о кроссовках
Все про кросівки
Готовые шторы: цена, отзывы
Готові штори: ціна, відгуки
Дах і будинок: поради, послуги
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн интерьера: цена, отзывы
Дизайн интерьеров: советы, цена
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Дизайн інтер'єрів
Дизайн інтер'єрів: поради, ціна
Димпломы, переводы документов: услуги, цены
Диплом, переклади документів: послуги, ціни
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Дубленки
Дублянки
Инвестирование в интернете
Как повысить конверсию сайта
Канцтовари: бренд, ціна
Канцтовары: бренд, цена
Кожанные куртки
Крыша и дом: советы, услуги
Магазин трикотажа: выбор, цены
Магазин трикотажу: вибір, ціни
Модные шторы
Модні штори
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Проектирование вентиляции: услуги, цены
Проектування вентиляції: послуги, ціни
Регистрация общественной организации
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Реєстрація приватного підприємства
Спортивная обувь: отзывы, цена
Спортивне взуття: відгуки, ціна
Шкіряні куртки
Як підвищити конверсію сайту
インテリアデザイン
ダポキセチン
治療薬 通販
薬 比較