Бизнес, инвестиции, обучение, стартап, бизнес идеи.

Бизнес, инвестиции, обучение, стартап, бизнес идеи.

Інвестиції в стартап

Шукайте інформацію за фразою "інвестиції в стартап"?

Ми допоможемо Вам!


Відео по фразі інвестиції в стартап

Що Ви можете знайти на YouTube:

Бизнес, инвестиции, обучение, стартап, бизнес идеи.

Статті по фразі інвестиції в стартап

Які статті можна знайти на Google по фразі інвестиції в стартап:

Головна » Інвестиції » Інвестиції в інтернеті

Сьогодні ми з вами поговоримо про інвестиції в інтернеті. Ознайомившись із цією статтею ви дізнаєтеся, як і куди можна інвестувати гроші в інтернеті, в чому полягають характерні особливості і ризики інвестування в інтернеті, після чого зможете самі зробити висновок, які із напрямків вкладення капіталу вам цікаві, а які ні.

У статті я буду давати багато посилань на інші публікації сайту, де ті чи інші способи інвестування в інтернеті розглянуті більш докладно, тому якщо вас щось зацікавить — відразу зможете перейти до більш глибокого вивчення теми.

Щоб було зрозуміліше, про що йдеться, давайте визначимося, що під інвестуванням в інтернеті будемо мати на увазі всі ті види інвестицій, які можна здійснювати через інтернет. При цьому будемо розглядати як варіанти отримання стабільного пасивного доходу, так і спекулятивні інвестиції.

інвестиції в інтернеті

Основними інструментами для вкладення і виведення грошей в цьому випадку можуть служити: електронні платіжні системи; пластикові карти з можливістю розрахунків в інтернеті; системи інтернет-банкінгу.

Що ж, давайте розглянемо ключові напрями інвестування в інтернеті:

Найбільш поширений спосіб вкладення грошей в інтернеті — це інвестиції в сайти або, як їх зараз люблять називати, інтернет-проекти. Під інтернет-проектом слід розуміти певний сайт, створений з метою заробітку. Такий варіант інвестування в інтернеті можна відразу розбити на різні напрямки:

1. Інвестиції в власний сайт. Тобто, вкладення грошей у створення, наповнення і просування сайту для заробітку. У цьому випадку ви зможете повністю реалізувати власну бізнес-ідею, тобто створити саме такий інтернет-проект, як ви задумали. При цьому після того, як сайт розвинеться до бажаного рівн�

Source: http://invest-program.com.ua/investytsiji-v-interneti/
Методи оцінки вартості та ефективності інвестицій в стартап.

Результати процесу виникнення нових ідей, нових і вдосконалених продуктів або технологічних процесів, (інновацій) можуть мати уречевлену чи не уречевлену форму. Ризикове фінансування передбачає експертизу інноваційних проектів інвесторами щодо доцільності інвестицій. Інвестори хочуть бути впевненими, що можливі доходи від проекту будуть достатніми для покриття витрат.

Згідно з міжнародним досвідом застосовуються різноманітні показники. Але при цьому виходять з таких критеріїв прийняття рішень інвесторами:

· відсутність вигідних альтернатив;

· мінімізація ризику втрат доходу;

· забезпечення стабільності надходжень у майбутньому;

· висока рентабельність з урахуванням дисконтування;

· новизна проектів.

Отже, експертиза інноваційних проектів дає змогу оцінити їх з погляду інвестиційної привабливості з допомогою таких показників, як чиста приведена вартість, внутрішня норма доходу та рентабельності проекту, а також термін окупності.

Проте у венчурному бізнесі важливо визначити не тільки ефективність інноваційних проектів, а й ефективність господарської діяльності венчурних фірм. Адже після того, як інноваційний проект відібраний венчурними капіталістами, починається наступний етап — використання інвестицій.

Залежно від результатів і витрат можна виділити такі види ефективності:

· економічний(показники враховують у вартісному виразі, всі результати і витрати зумовлені реалізацією інновацій);

· науково-технічний (новизна, корисність, естетичність, компактність);

· фінансовий (розрахунок показників ґрунтується на фінансових показниках);

· ресурсний (показники відображають вплив інновацій на обсяг виробництва і споживання певного виду ресурсу);

· соціальний (показники враховують соціальні результати реалізації інновацій);

· екологічний (показники враховують вплив інновацій на довкілля).

У цілому проблема визначення економічного ефекту і вибору найдоцільніших варіантів реалізації інновацій потребує, з одного боку, перевищення кінцевих результатів від їх використання над витратами на розроблення, виготовлення і реалізацію, а з іншого — зіставлення отриманих результатів з результатами від застосування інших аналогічних варіантів інновацій.

Отже, відносна ефективність інвестицій у підприємства розраховується як відношення економічного ефекту до витрат, пов’язаних з ним. Так, використовують співвідношення середнього прибутку, одержаного за період дії проекту, і величини початкових інвестицій. Але цей метод застосовують здебільшого для інвестиційних проектів, що характеризуються стабільною величиною щорічних позитивних результатів та коротким періодом інвестування. Оскільки інноваційні проекти довгострокові, то необхідно застосовувати показники, які ґрунтуються на методі дисконтування.

Основні показники оцінки ефективності інновацій методом дисконтування

Витратний метод (відновлювальний). Метод, що дозволяє оцінити реальні фінансові витрати на створення аналогічного проекту, виходячи з:

1. Поточної ринкової вартості фахівців, що працюють над проектом,

2. Витрат на юридичні та офіційні формальності, ліцензування, патентування і т.д.

3. Наявних на проекті активів, основних фондів і т. д.

4. Витрат на викуп частки у інвесторів попередній стадії фінансування.

5. Витрат на послуги третіх осіб, пов'язаних з проектом (замовлені маркетингові дослідження, підготовка ТЗ і т.д.)

6. Поточних витрат на рекламу, просування, набір аудиторії проекту.

Приклад: (Порахуйте самі вартість відтворення проекту Twitter або Facebook і зіставте з його поточною вартістю)

Даний метод хороший тим, що дозволяє оцінити ефективність витрачання грошових коштів командою стартапу. Негативна сторона цього методу полягає в тому, що він не враховує вартість інтелектуальної власності, оцінку особистої ініціативи стартапера та ін. нематеріальних цінностей. Він служить основою для оцінки стартапів за кількома різними методиками.

Метод Беркуса.Перший раз був опублікований в 2001 р в книзі "Winning Angels" by Harvard's Amis and Stevenson. Основна ідея, закладена в метод Беркус: облік потенціалу стартапу за допомогою деяких емпіричних коефіцієнтів до відновного методу. Коефіцієнти, які доцільно використовувати:

· Надбавка за привабливу ідею - 20% - 40%

· Надбавка за грамотний і професійний менеджмент проекту - 20% - 80%

· Професійний рада директорів, висококваліфікований ментор проекту - 10% - 40%

· Надбавка за унікальність ринкової позиції (участь гос.структури, великий стратегічний партнер, високий поріг входу на ринок конкурентів і т. Д.) - 10% - 20%

· Реалізований прототип - 20% - 40%

· CashFlow - 20% - 40%

Або, як окремий випадок методу, в абсолютних величинах для проектів з відновлювальної вартістю від 800 тис до 2 млн. дол. Додати по $ 1-2 млн., якщо існує:

· Prototype (зниження технологічних ризиків)

· Якісна команда управління (зниження ризику виконання)

· Стратегічні відносини (зниження ринкового ризику)

· Впровадження продукту або початок продажів (скорочення виробничих ризиків)

Сам автор неодноразово переглядав коефіцієнти, вводив їх в процентному вигляді, потім міняв на абсолютні значення і повертався знову до процентних. Як будь-яка емпірична оцінка, метод страждає особистісної необ'єктивністю і спробою під лаштуватися під поточний ринковий момент.

Метод норми прибутку (метод венчурного капіталу) через forward value.Обчислення майбутньої вартості (forward value) запланованої інвестиції за формулою:

FV = PV (1 + r) N,

де FV - forward value, майбутня вартість інвестицій (через 5 років),PV - present value, вартість інвестицій на даний момент, r - цільова норма прибутковості (IRR), N - період, протягом якого гроші інвестора працюють у проекті (кількість років до виходу інвестора з стартапу).

Приклад: при 50% річному IRR і періоді інвестування 3 роки майбутня вартість $ 100000 інвестицій дорівнює

FV = $ 100000 х (1 + 0,50) * 3 = $ 450000

Метод норми прибутку (метод венчурного капіталу) через terminal value. Обчислення кінцевої вартості (terminal value) компанії при виході інвестора. Найпростіший, але не найвірніший спосіб: підглянути стан компанії конкурента, або компанії аналога. Потім по ключовому показнику, або їх комбінації (к-ть клієнтів, обсяг продажів, частка ринку і т.д.) визначити.

Приклад (продовження): якщо прогнозований чистий дохід стартапу через 3 роки дорівнює $ 100 000., а середнє співвідношення ціни до чистого доходу для порівнянних компаній-аналогів одно 15, то прогнозована через 5 років вартість компанії дорівнює

TV = $ 1 млн. * 15 = $ 15 млн.

Визначення необхідної частки в акціонерному капіталі компанії (тобто частки власності). Для того, щоб визначити необхідну інвестору частку в акціонерному капіталі, слід розділити майбутню вартість інвестицій (перший етап) на прогнозовану кінцеву вартість компанії при виході з інвестиції.

Приклад (продовження):

частка в капіталі (частка власності) = $ 4500000. / $ 15 млн. = 30%.

Метод норми прибутку (метод венчурного капіталу): розрахунок доінвестіціонной і післяінвестиційного вартості стартапу.

Приклад (продовження): Якщо 30% компанії купується інвестором за $ 1 млн., то повна післяінвестиційна вартість компанії дорівню:

$ 1,00 / 0,30 = $ 3,33 млн.

Доінвестіціонная вартість компанії :

$ 3,33 - $ 1 млн (інвестиції) = $ 2,33 млн.

Обидва варіанти розрахунку «Методом норми прибутку» оцінюють не стільки вартість самого стартапу, скільки ефективність інвестицій у проект. Але для розмови з інвестором - чи не це є ключовим моментом?

Дата добавления: 2015-12-01; просмотров: 208;

Source: http://helpiks.org/6-9437.html

инвестиции в стартап

Categories

Fiat: відгуки, ціни
Fiat: отзывы, цены
Generika apotheke
Interior Design: Conseils, prix
Internet Investiranje
Inwestycja w Internecie
Kako povećati konverziju stranice
Kako povečati pretvorbo spletne strani
Moderan zavjese
Modne zasłony
Rideaux: service, conseil
Wszystko o butach
Інвестування в інтернеті
Все о кроссовках
Все про кросівки
Готовые шторы: цена, отзывы
Готові штори: ціна, відгуки
Дах і будинок: поради, послуги
Дизайн интерьера дома: цена, отзывы
Дизайн интерьера: цена, отзывы
Дизайн интерьеров: советы, цена
Дизайн інтер'єру будинку: ціна, відгуки
Дизайн інтер'єрів
Дизайн інтер'єрів: поради, ціна
Димпломы, переводы документов: услуги, цены
Диплом, переклади документів: послуги, ціни
Для ділянки і будинку: матеріали, поради
Для участка и дома: материалы, советы
Дубленки
Дублянки
Инвестирование в интернете
Как повысить конверсию сайта
Канцтовари: бренд, ціна
Канцтовары: бренд, цена
Кожанные куртки
Крыша и дом: советы, услуги
Магазин трикотажа: выбор, цены
Магазин трикотажу: вибір, ціни
Модные шторы
Модні штори
Пошив штор: услуги, советы
Пошиття штор: послуги, поради
Проектирование вентиляции: услуги, цены
Проектування вентиляції: послуги, ціни
Регистрация общественной организации
Ремонт автомобилей
Ремонт автомобілів
Реєстрація приватного підприємства
Спортивная обувь: отзывы, цена
Спортивне взуття: відгуки, ціна
Шкіряні куртки
Як підвищити конверсію сайту
インテリアデザイン
ダポキセチン
治療薬 通販
薬 比較